Category Archives: Toán Đại học

120 đề thi thử Đại học năm 2012

download

Đăng tải tại Toán Đại học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chuỗi Fourier – Phần 3 (Tác giả: GS Ngô Bảo Châu)

Bây giờ bạn cần làm rõ khi nào một họ các nhân được coi là xấp xỉ của toán tử đơn vị. Họ các nhân bao gồm các hàm liên tục trên  được coi là xấp xỉ đơn vị nếu với mọi , , … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Toán Đại học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chuỗi Fourier – Phần 2 (Tác giả: GS Ngô Bảo Châu)

Trong bài thứ hai, ta đặt câu hỏi hơi siêu hình về “ý nghĩa” của chuỗi Fourier. Câu trả lời là khai triển hàm tuần hoàn thành chuỗi Fourier là một trường hợp đặc biệt của phân tích phổ. Miền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Toán Đại học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chuỗi Fourier – Phần 1 (Tác giả: GS Ngô Bảo Châu)

Sau đây là một chuỗi bài về chuỗi Fourier, chủ yếu lược dịch từ quyển sách của E. Stein “Fourier Analysis”. Cho  là một hàm khả tích trên đoạn  thỏa mãn . Ta có thể xem nó như là một hàm tuần hoàn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Toán Đại học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bộ sách về Lý thuyết Phạm trù và Hàm tử

Giải bài tập Phạm trù và Hàm tử. Download. Theory of Categories của Barry Mitchell. Download. Categories for mathematician working của Saunder MacLane. Download. Toposes, Triples and Theories của Michael Wells. Download. Abstract and Concrete Categories của Adámek, Jiří, Herrlich, Horst Strecker. Download. Categories, Types … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Toán Đại học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi và sách về Xác suất Thống kê

  Bộ đề thi Xác suất thống kê (có lời giải chi tiết). Download.   Bài giảng Xác suất thống kê của Nguyễn Tiễn Dũng, Đỗ Đức Thái. Download.   A Modern Introduction to Probability and Statistics của Dekking. Download.   Introduction to … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Toán Đại học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chuyên đề Đại số, Giải tích luyện thi Olympic Toán sinh viên

Chuyên đề Đại số tuyến tính nâng cao luyện thi Olympic Toán sinh viên. Download. Chuyên đề Giải tích luyện thi Olympic Toán sinh viên. Download.

Đăng tải tại Toán Đại học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?